Få hjælp til barn med autisme

Har du et eller flere børn med autisme? Så kan du med fordel læse med i det følgende

Hvad er autisme?

Autisme er en udviklingsmæssig forstyrrelse som rammer socialt, kognitivt og mentalt. En person med autisme vil typisk have vanskeligt ved at indgå i sociale relationer og dertil have svært ved at kommunikere med andre mennesker. Autisme findes hos såvel børn og unge som hos voksne, og er ofte karakteriseret ved en særlig adfærd som indebærer special interesser eller ritualer.

Autisme hos børn er ikke nødvendigvis en farlig eller skadelig tilstand, men det er vigtigt at lære at forholde sig til autisme. Dette gælder såvel barnet som den voksne. Måden hvorpå autisme kommer til udtryk i hverdagen er afgørende for hvorledes barnet kan komme til at klare sig på længere sigt. Og dette udtryk kan påvirkes gennem læring og udvikling.

Ofte ses autisme i selskab med andre udviklings forstyrrelser. Det kan for eksempel være Aspergers, ADD, ADHD eller mental retardering. Samtidig kommer autisme som oftest meget forskelligt til udtryk alt afhængig af om der er tale om en dreng eller en pige med autisme. Det er velkendt at piger med autisme er bedre til at flyve under radaren da de typisk vil have et mere socialt acceptabelt udtryk, hvor drenge kan være mere aggressive og udadreagerende.

Piger er også bedre til at udvikle strategier som sætter dem i stand til at håndtere deres vanskeligheder. De kan imitere deres jævnaldrendes ”normale” adfærd i en grad så det kan være svært at identificere tilstanden. Dette betyder dog ikke at man skal negligere symptomer på autisme hos piger, da de kan reagere med alvorlige lidelser så som depression, spiseforstyrrelser, angst og så videre.

Få hjælp til et familieliv med autisme

Oplever du at dit autisme ramte barn udgør et trivselsmæssigt problem for resten af familien kan du få hjælp til at håndtere dette hos Familierådgivning Med Hjertet – læs mere på familieraadgivningmedhjertet.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *