AB 92 er yderst omfattende

Rigtig meget jura kan være omfattende og kompliceret at forstå. Derfor kan det være en løsning at få juridisk hjælp til dette. Hos Hviid Advokater har de stor kompetence på en lang række juridiske områder, og er altid i deres arbejde dedikerede i at løse deres kunders juridiske opgaver og få afstemt åbent og ærligt, hvilke forventinger, der er til resultat, tidshorisont og pris.

Blandt de områder, hvor advokaterne hos Hviid Advokater er højt specialiserede og hvor du kan få ekspertrådgivning er AB 92. AB 92 er et frivilligt regelsæt, som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør i et byggeforhold. Der er ikke tale om en lov, men om en række betingelser, der er indgået, tilbage i 1992, i samarbejde med en lang række af byggeriets parter fra både entreprenørsiden og bygherresiden. Betingelserne er anvendeligt ved alle typer og størrelser af byggerier, ombygninger, tilbygninger og renoveringer af bygninger. Er der tale om totalentreprise gælder et andet sæt af samme type regler, der hedder ABT 93. AB 92 ikke er en lov, men et såkaldt agreed docoments i branchen. Men det skal altid fremgå af kontrakten, at der benyttes AB 92 i forbindelse med byggesagen.

Har du svært ved at overskue indholdet i AB 92, så kan du heldigvis hente hjælpe hos Hviid Advokater. Via deres website, ab-92.dk, kan du hente alt den viden, som du kan få brug for i forbindelse med AB 92. Du kan faktisk finde hele regelsættet med alle 47 paragraffer. Eksempelvis kan du læse i paragraf 47, at tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Men du kan slå op i alle paragraffer, og finde lige præcis den viden, som du kan få brug for i alle situationer og eventuelle tvister.

Men du kan også letter få et overblik ved at den overordnede gennemgang, som du kan finde på ab-92.dk. Her kan du blandt andet læse om bygherrens forpligtelser, hvilket naturligvis er at betale vederlaget til entreprenøren. Herudover skal en bygherre betale for ekstraarbejde, herunder eventuelt ændringsarbejde samt betale for erstatning eller godtgørelse i forbindelse med forsinkelse, såfremt der foreligger tab. Du kan også læse om forsikring og sikkerhedsstillelse, og om hvornår dette er krævet. Du kan læse om, hvordan du skal forholde sig i forbindelse med tidsfristforlængelse eller i forbindelse med diverse tvister samt ved mangler ved byggeriet. Du kan læse om hvordan man skal forholde sig i forbindelse med aflevering af byggeriet, og hvordan tingene skal foregå ved henholdsvis 1 og 5 års eftersyn. Du kan blive super godt rustet i forbindelse med AB 92 hos Hviid Advokaters website ab-92.dk.